รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง วิศวกร/นักเทคโนโลยีอวกาศ/นักพัฒนานวัตกรรม

( รับสมัครเปิดรับสมัคร 19 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2560 )
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

( รับสมัครเปิดรับสมัคร 16 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2560 )
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง นักยุทธศาสตร์

( รับสมัครเปิดรับสมัคร 9 ตุลาคม - 25 ตุลาคม 2560 )
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง วิศวกร/นักพัฒนานวัตกรรม/นักภูมิสารสนเทศ

( รับสมัครเปิดรับสมัคร 9 ตุลาคม - 25 ตุลาคม 2560 )
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง นักการคลัง

( รับสมัครเปิดรับสมัคร 11 กรกฎาคม - 25 กรกฎาคม 2560 )
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง นักพัฒนาธุรกิจ

( รับสมัครเปิดรับสมัคร 11 กรกฎาคม - 31 กรกฎาคม 2560 )
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

( รับสมัครเปิดรับสมัคร 26 มิถุนายน - 17 กรกฎาคม 2560 )
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง นักการคลัง

( รับสมัครเปิดรับสมัคร 20 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2560 )
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

( รับสมัครเปิดรับสมัคร 1 - 11 กุมภาพันธ์ 2560 )
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง นักการคลัง

( รับสมัครเปิดรับสมัคร 12 - 31 มกราคม 2560 )
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง นักยุทธศาสตร์

( รับสมัครเปิดรับสมัคร 12 - 31 มกราคม 2560 )
 
 
powered by